किशोर खत्री हत्याकांड मधील जन्मठेप झालेल्या पॅरोल रजेवरून ०३ वर्षापासुन फरार असलेल्या पोलीस आरोपी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी यास परराज्यातुन अटक.

स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला कडुन बहुचर्चीत किशोर खत्री हत्याकांड मधील जन्मठेप झालेल्या पॅरोल रजेवरून ०३ वर्षापासुन फरार असलेल्या पोलीस आरोपी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी यास परराज्यातुन अटक.

दि. ०३ / ११ /२०१५ रोजी ग्राम हिंगणा शिवारात रंजीतसिंग गुलाब सिंग चुंगडे याने त्याचा साथीदार जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौहान याचे सोबत मिळून अकोल्यातील व्यवसायिक किशोर खत्री यांची निर्घुन हत्या केली होती. त्याबाबत पोलीस स्टेशन जुने शहर येथे अपराध क. १६९/२०१५ कलम ३०२, २०१, ३४ भा. दं. वि. सहकलम ३, २५ आर्म अॅक्ट अन्वये गुन्हा नोंद होता. सदर हत्या कांडातील आरोपी यांना मा. जिल्हा सत्र न्यायालय अकोला यांनी दि. २७/०९/२०१८ रोजी दुहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सदर शिक्षा भोगत असताना कोवीड संसर्गजन्य रोगाचे साथी दरम्यान सण २०२० मध्ये कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौव्हान हा पॅरोल रजेवर जिल्हा कारागृहातुन सुटुन आला होता. त्यानंतर तो कारागृहात परत गेला नाही. दि.

२९/०७/२०२० पासून तो फरार होता. त्यामुळे त्याचे विरुध्द पोलीस स्टेशन जुने शहर अकोला येथे अप क्र. २७३ / २०२० कलम २२४ भा. दं. वि. प्रमाणे गुन्हा नोंद करून त्याचा शोध सुरू होता.

सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अकोला यांना फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौव्हान याचा विशेष पथक स्थापन करून शोध घेण्याबाबत व त्यासाठी काय प्रयत्न केले याबाबत अहवाल मागितलेला होता. त्या अनुषंगाने मा. पोलीस अधिक्षक सा. श्री संदीप घुगे यांनी पो. नि. शंकर शेळके स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला यांना फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौव्हान याचा शोध घेण्याबाबत सुचना दिल्या.

त्यानुसार पो. नि. शंकर शेळके यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील अधिकारी स. पो. नि. कैलास भगत व पो.उप.नि. गोपाल जाधव तसेच सायबर सेल मधील अंमलदार आशिष आमले, राहुल गायकवाड यांना अत्यंत गोपनिय पध्दतीने गुप्त बातमीदार नेमण व तांत्रीक विश्लेषन करण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे गेल्या दोन महिन्यापासून फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौव्हान याचा हालचाली बाबत माहिती घेवुन पाठपुरावा सुरू होता. त्याबाबत वेळोवेळी मा. पोलीस अधिक्षक सा. यांना तोंडी प्रगती अहवला देण्यात येत होता. फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी हा पोलीस खात्यात नौकरी वर असल्याने त्याला कायदयाची पुर्ण माहिती असल्याने फरार राहण्याबाबतची योग्य ती दक्षता तो घेत होता. म्हणुनच त्याला पकडणे हे

पोलसांन समोर एक आव्हाहन होते. दि. १९/१०/२०२३ रोजी पो. नि. शंकर शेळके यांना गोपनिय बातमीदाराकडुन खात्रीलायक बातमी मिळाली कि, पॅरोल रजेवरून फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी हा मध्यप्रदेश येथील बु-हानपुर, मध्यप्रदेश येथे हजर असल्याची माहिती मिळाली

तेव्हा तात्काळ मा. पोलीस अधिक्षक सा. यांचे मार्गदर्शन व परवानगी ने पो.उप.नि.गोपाल जाधव यांचा नेतृत्वात एक पथक बु-हानपुर मध्ये प्रदेश येथे रवाना केले. तेथे पोहचुन योग्य ती दक्षता घेवुन सापळा रचुन न्यामतपुरा, बु-हानपुर भागातुन फरार कैदी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी उदयसिंग चौहान यास ताब्यात घेण्यात आले. व त्यास पुढील कारवाई करिता पो.स्टे. जुने शहर अकोला यांचे ताब्यात देण्यात आले.

सदरची कार्यवाही ही मा. पोलीस अधिक्षक श्री. संदिप घुगे सा, मा. अपर पोलीस अधिक्षक श्री अभय डोंगरे सा, यांचे मार्गदर्शनाखाली पो. नि. शंकर शेळके, स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला स. पो. नि. कैलास भगत, पो.उप.नि. गोपाल जाधव, पोलीस अंमलदार उमेश पराये, खुशाल नेमाडे, धिरज वानखेडे, अभिषेक पाठक, मोहम्मद आमीर, राहुल गायकवाड व चालक प्रशांत कमलाकर व सायबर सेल येथिल पो. शि. आशिष आमले यांनी ही कारवाई केली. सदर कारवाई साठी पथकातील कर्मचा-यांना पो. स्टे. मुक्ताईनगर येथील पोलीस अंमलदार रविंद्र चौधरी यांनी आवश्यक ते सहकार्य केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news