मोटार सायकलांची चोरी करणाऱ्या आरोपीस स्थानीक गुन्हे शाखा,कडून अटक!

मोटार सायकलांची चोरी करणाऱ्या आरोपीस स्थानीक गुन्हे शाखा,कडून अटक!

अकोला शहरात तसेच जिल्हयाभरात मोटार सायकल चोरी चे प्रमाण वाढत असून त्यावर प्रतिबंध लावून गुन्हे उघडकीस आनण्या कारीता, मा. पोलीस अधीक्षक साहेब श्री. बच्चन सिंह यांनी पो.नि श्री. शंकर शेळके स्थानीक गुन्हे शाखा, अकोला यांना आदेशीत केले असता, पो. नि. श्री. शंकर शेळके यांनी त्याचे अधिनीरत एक अधिकारी आणि अमंलदार यांचे पथक गठीत करण्यात आले होते.दिनांक ०४/०२/२०२४ रोजी फिर्यादी नामे जुबेर अहेमद मोहम्मंद युनूस रा. हाजी नगर, अकोट फाईल अकोला तसेच फिर्यादी नामे मोहम्मंद न्यास अहेमद रा. अकोट फाईल अकोला असे दोघांनी पो.स्टे अकोट फाईल अकोला येथे रिपोर्ट दिला की त्यांचे मालकिची हॉन्डा अॅक्टीव्हा आणि एक ईलेक्ट्रीक मोटार सायलक अश्या अकोट फाईल परिसरातुन चोरीस गेल्या आहे अश्या दोघांच्या रिपोर्ट वरून अप नं ९९/२०२४ कलम ३७९ भादंवि, अप नं १००/२०२४ कलम ३७९ भादंवि प्रमाणे गुन्हे नोंद करण्यात आले होते.सदर दोन्ही मोटार सायकली चोरीच्या अनुषंगाने स्थानीक गुन्हे शाखा, अकोला येथील गठीत पथकास त्यांचे गोपनिय बातमीदारा मार्फत माहीती मिळाली की, वर नमुद दोन्ही मोटार सायकली ह्या नामे १. शेख आबीद शेख जैनोद्दीन वय ४८ वर्ष रा. कुबाह मस्जीद जवळ, भारत नगर अकोट फाईल अकोला याने चोरल्या आहेत वरून गठीत पथकाने आरोपीस ताब्यात घेवून सदर दोन्ही गुन्हया बाबत विचारपूस केली असता त्याने सदर गुन्हा केल्याचे कबुली दिली. तसेच त्याने सदर मोटार सायकली ह्या त्याचा मित्र नामे २. शेख कबीर शेख रफिक वय ४४ वर्ष रा. भारत नगर, अकोट फाईल अकोला याचे मदतीने सदर चोरीचे वाहन तोडून ते भंगारात विकी केल्याचे सांगितले, त्याचे कडून गाड्याचे भंगार विकी करून प्राप्त झालेले नगदी २८,०००/-रू आणि ईलेक्ट्रीक वाहनाच्या ०४ बॅटऱ्या कि अं १२,०००/-रू असा एकुण ४०,०००/-रू मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच आरोपीतांना पुढील तपास कामी पो. स्टे अकोट फाईल अकोला याचे ताब्यात देण्यात येत आहे.

सदरची कार्यवाही ही मा. पोलीस अधीक्षक श्री. बच्चन सिंह, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अभय डोंगरे साहेब, पो.नि श्री. शंकर शेळके स्थागुशा अकोला यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला चे सपोनि, श्री कैलास डी. भगत, पोउपनि, गोपाल जाधव, पो.अं. रविंद्र खंडारे, अब्दुल माजीद, महेंद्र मलिये, विशाल मोरे, वसीमोद्दीन शेख, अविनाश पाचपोर, एजाज अहेमद, भिमराव दिपके यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news