कत्तली करीता घेवुन जाणारे एकुण २५ गोवंश जातीचे जनावरांची सुटका तसेच दोन चारवाकी वाहणासह एक आरोपी अटक एकुण १९,०४,०००/-रूवा मुददेमाल जप्त

कत्तली करीता घेवुन जाणारे एकुण २५ गोवंश जातीचे जनावरांची सुटका तसेच दोन चारवाकी वाहणासह एक आरोपी अटक एकुण १९,०४,०००/-रूवा मुददेमाल जप्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news