बस मधुन लाखोची बॅग चोरी प्रकरणातील आरोपी हरियाणा राज्यातुन अटक!

बस मधुन लाखोची बॅग चोरी प्रकरणातील आरोपी हरियाणा राज्यातुन अटक!

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई!

पोलीस स्टेशन सिव्हील लाईन मध्ये दाखल बस मधुन लाखोची बॅग चोरी प्रकरणातील आरोपी हरियाणा राज्यातुन १०० टक्के मुद्देमालासह स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला कडून अटक करण्यात आली आहे.

दिनांक १०/०२/२०२४ रोजी तक्रार करते सतीष बाबुराव गंगाळे वय ६० वर्ष रा. उमरी हे त्यांचे पत्नीसह बसने औरंगाबाद जात असतांना वाशिम बायपास दरम्यान त्यांचेकडील लाखो रुपयांचे सोन्याचे दागीने व रोख रक्कम २ लाख ८० हजार रूपये चोरी झाले त्याप्रकरणी. सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल. करण्यात आला होता.

सदर गुन्हयाचे तपासात स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील पथक दिनांक १३/०२/२०२४ रोजी आरोपीचा शोध घेण्याकरिता हरियाणा रोहतक येथे रवाना करण्यात आले.

संशयीत आरोपी हे रोहतक जि, हिस्सार या भागातील हरियाणा राज्यातील असल्याचे समजले होते परंतु सदर भागात किसान आंदोलन चालु असल्याने रस्ते व मोबाईल नेटवर्क पुर्ण पणे बंद असल्याने तपास पथकाला अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे स्थानिक पोलीसांची मदत मिळण्यास अडचण झाल्याने तपास पथकाला तपास करणे आव्हानात्मक होते.गोपनिय माहिती व खबरीचे नेटवर्क वरून सदर पथकाला ०८ दिवसाच्या अथक परिश्रमा नंतर संशयीत आरोपी अमीत बिजेंद्र याला ताब्यात घेवुन सदर गुन्हयात चोरी गेलेला मुद्देमाल एक सोन्याचा नेकलेस, ०४ सोन्याच्या अंगठया, सोन्याचे चैन, सोन्याची लगडी, कानातले जोड, राणी हार व इतर सोन्याचे दागीने व काळया मन्याची पोत सोन्याचे पेडॉल सह असे एकुण २७५ ग्रॅम सोन्याचे दागीने व नगदी १.५० लाख रूपये असा एकुण १८ लाख रूपयांचा मुद्देमाल रोहतक राज्य हरियाणा येथुन जप्त करण्यात आला. नमुद आरोपी हे लक्झरी बस स्टॅण्ड, बस स्थानक येथे वयस्कर लोकांवर पाळत ठेवुन त्यांचे सुटकेस / बॅग उचलण्यास मदतीचा बहाणा करून सुटकेस / बॅग मधील रोख रक्कम, सोन्याचे दागीने चोरी करीत होता. या गुन्हयात आरोपीची ओळख पटविण्यासाठी बस चालक वाहक.ऑटो चालक लक्झरी बस चालक इत्यादि लोकांची विचारपूस करून संशयीत आरोपीची माहिती तांत्रीक पध्दतीने जमा करून पाठपुरावा केला.

 

दि.१०/०२/२०२४ रोजी तक्रार करते सतिष बापुराव गंगाळे, वय ६० वर्ष रा. गणेश नगर, उमरी, अकोला हे त्यांचे पत्नी सह नातेवाईकाचे साखरपुड्याचे कार्यक्रमात बसने औरंगाबाद येथे जात असतांना बस स्टॅण्ड वरून दोघे जण बस मध्ये आपल्या सोबत

 

असलेल्या बॅग व सुटकेस घेवुन बसच्या पॉटरीवर ठेवण्यासाठी उठले असता त्यांचे पाठीमागे बसलेला अज्ञात मुलगा तक्रार करताना म्हणला कि, थांबा काका मी ठेवुन देतो दोन्ही पिशव्या व सुटकेस ठेवल्या त्यानंतर सदर अज्ञात मुलगा हिंदी भाषीक असल्याने त्याने म्हटले कि, यह बस बासम जाती नही क्या? हम को बाराम जाना है? असे घाई गडबड करून बस वाहक यास विचारून वाशिम बायपास अकोला येथे उत्तरला. त्यानंतर तक्रार कर्त्यांनी याने सुटकेचीची पाहणी केली असता सदर सुटकेस ही उघडी केलेली दिसली. त्यामध्ये तक्रार व त्याचे पत्नीचे सोन्याचे दागीने व नगदी २,८०,०००/ रु चोरून नेले असे तक्रार करते यांचे लक्षात आल्याने त्यांनी पोलीस स्टेशन सिविल लाईम येथे तक्रार दिल्याने सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्यानंतर सदर आरोपी विरुद्ध अप क. ११६/२०२४ कलम ३७९ भा. द. वि. प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला.

 

सदर घटनेच्या अनुषंगाले पोलीस अधिक्षक श्री. बच्चन सिंह यांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेवुन स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला घे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक शंकर शेळके यांना स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील पथक तयार करून सदर गुन्हा उघडकिस आणण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना दिल्या होत्या.

 

त्या अनुषगाने पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला यांनी स्थानीक गुन्हे शाखा येथील पो.उप.नि. गोपाल जाधव, पोलीस कर्मचारी खुशाल नेमाडे, वसिगोद्दीन, मोहम्मद आमीर सदरचा गुन्हे उघडकीस आपण्याबाबत मार्गदर्शन करून आदेश दिले.

 

त्याप्रमाणे पथकातील अंमलदार यांनी गुन्हयाचा तांत्रीक व गोपानिय माहीतीचे आधारे अथक परिश्रम करून आरोपीची ओळख पटविण्यात यशस्वी झाले. सदर गुन्हयामध्ये हरियाणा येथिल रोहतक येथील आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील एक पथक हरियाणा येथे खाना झाले होते. तेथे ०८ दिवस अथक परिश्रम करून तसेच सदरचा भाग दिल्ली हरियाणा पंजाब सिमावर्ती भाग असल्याने तेथे सुरू असलेल्या किसान आंदोलनामुळे तेथील रस्ते थ मोबाईल गेटवर्क बंद करण्यात आले होते. अश्या परिस्थीत तेथील स्थानिक खबरी व गोपनीय माहितीदार यांच्या मदतीने यातील आरोपी नामे अमीत पिता बिजेंद्र वय ३४ वर्ष, रा. सरकी, ता. जि. रोहतक, राज्य हरियाणा यास ताब्यात घेवुन त्याचे जवळून फिर्यादीत नमुद असल्याप्रमाणे १) एक सोन्याचा नेकलेस, ०४ सोन्याच्या अंगठया, सोन्याचे दैन, सोन्याची लगडी, कानातले जोड, राणी हार व इतर सोन्याचे दागीने व २) काळया मन्याची पोत सोन्याचे पेडॉल सह असे एकुण २७५ ग्रॅम सोन्याचे दागीने अंदाजे किमंत १६ लाख ५० हजार रूपये, व नगदी १.५० लाख रूपये असा एकुण १८ लाख रूपयांचा मुद्देमाल हा रोहतक हरियाणा येथे जप्त करण्यात आले. आरोपी यास पुढील कायदेशीर कारवाई कामी पो स्टे सिव्हील लाईन याचे ताब्यात देण्यात येत आहे. सदर गुन्हयात ईतर आरोपीचा सहभाग आहे का ? याबाबत तपास सुरू आहे.

सदरची कार्यवाही पोलीस अधिक्षक श्री. बच्चन सिंह .अपर पोलीस अधिक्षक, अभय डोंगरे यांचे मार्गदर्शना करण्यात आली यावेळी शंकर शेळके, स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला. पोलीस निरीक्षक कैलास भगत, उप पोलीस निरीक्षक, गोपाल जाधव, स्थानिक गुन्हे शाखा येथील अंमलदार पोलीस कर्मचारी खुशाल नेमाडे, वसिमोद्दीन, मोहम्मद आगीर यांनी मुख्य कामगिरी करून प्राथमिक तपासात पुढील अंमलदार यांनी मदत केली दशरथ बोरकर, गणेश पांडे, फिरोज खान, उमेश पराये, भास्कर धोत्रे, प्रमोद डोईफोडे, सुलतान पठाण, रविंद्र खंडारे, गोकुळ चव्हान, अब्दुल माजीद, विशाल मोरे, महेद्रं मलिये, अविनाश पाचपोर, स्वप्नील खेडकर, मो. एजाज, लिलाधर खंडारे, आकाश मानकर, अभिषेक पाठक, धिरज वानखडे, सतिश पवार, अमोल दिपके, राहुल गायकवाड, चालक प्रशांत कमलाकर तसेच सायबर सेल वअंमलदार आशिष आमले यांनी पार पाडली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news