अकोला महानगरपालिका व्‍दारा महान जलशुध्‍दी केंद्र येथे साजरी करण्‍यात आली जल दिवाळी.

अकोला महानगरपालिका व्‍दारा महान जलशुध्‍दी केंद्र येथे साजरी करण्‍यात आली जल दिवाळी. अकोला दि. 7 नोव्‍हेंबर 2023 – शासनाव्दारे DAY- NULM व AMRUT…

अकोला महानगरपालिका व्‍दारा महान जलशुध्‍दी केंद्र येथे साजरी करण्‍यात येणार जल दिवाळी.

अकोला महानगरपालिका व्‍दारा महान जलशुध्‍दी केंद्र येथे साजरी करण्‍यात येणार जल दिवाळी. अकोला दि. 6 नोव्‍हेंबर 2023 शासनाव्दारे DAY- NULM व AMRUT 2.0 च्या…

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news