कत्तली करीता घेवुन जाणारे एकुण २५ गोवंश जातीचे जनावरांची सुटका तसेच दोन चारवाकी वाहणासह एक आरोपी अटक एकुण १९,०४,०००/-रूवा मुददेमाल जप्त

कत्तली करीता घेवुन जाणारे एकुण २५ गोवंश जातीचे जनावरांची सुटका तसेच दोन चारवाकी वाहणासह एक आरोपी…

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news